top of page
 • TALENTBRIEF

Zapošljavanje stranaca - popis zanimanja za koje nije potreban test tržišta rada

Od 1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) koji na drugačiji način regulira zapošljavanje stranih radnika, odnosno državljana trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnji kvotni sustav.


Umjesto kvotnog sustava uveden je test tržišta rada, što znači da poslodavac koji želi zaposliti stranog radnika, prije nego zatraži dozvolu za boravak i rad mora provjeriti ima li mogućnost zaposliti radnika s tržišta rada Republike Hrvatske.


Zakon je omogućio da se za određena zanimanja za koja postoji trajna i povećana potražnja i koja se ne mogu nadomjestiti na lokalnom tržištu rada niti migracijama radnika unutar Republike Hrvatske ne provodi test tržišta rada.
Ovo su ta zanimanja:


U IT SEKTORU:

 • programer

 • dizajner korisničkog sučelja

 • sistemski administrator

U GRAĐEVINSKOM SEKTORU I SRODNIM POSLOVIMA:

 • zidar

 • tesar

 • armirač

 • betonirac

 • zavarivač

 • fasader

 • monter građevinskih elemenata

 • rukovatelj građevinskim strojevima

 • klesar

 • rukovatelj kranom

 • stolar

 • radnik visokogradnje

 • radnik niskogradnje

 • monter cjevovoda

 • soboslikar i ličilac

 • krovopokrivač

 • vodoinstalater

 • elektroinstalater

 • instalater grijanja i klimatizacije

 • hidroizolater

 • monter metalnih konstrukcija

 • polagač keramičkih pločica

 • podopolagač

 • izolater

 • limar

 • bravar

 • elektromonter

 • električar održavanja


DISTRIBUCIJA I LOGISTIKA:

 • vozač teretnog vozila

 • vozač teretnog vozila s prikolicom


KOŽARSKA INDUSTRIJA

 • kožarski radnik

 • krojitelj krzna i kože


AUTO-INDUSTRIJA

 • automehaničar

 • autolakirer

 • autolimar

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

 • kuhar nacionalne kuhinje

 • slastičar

 • pekar

 • mesar


Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad


Ukoliko poslodavac zapošljava stranog radnika u zanimanju za koje je dobio pozitivnu obavijest testa tržišta rada ili želi zaposliti stranog radnika u zanimanju za koje nije potrebno provesti test tržišta rada kao s navedenog popisa, Ministarstvu unutarnjih poslova treba podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad.


Zahtjevu se prilaže:

 • ugovor o radu

 • dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.

U postupku obrade zahtjeva MUP će sukladno članku 99. Zakona o strancima od Zavoda za zapošljavanje zatražiti Mišljenje o zapošljavanju državljana treće zemlje.


Zavod će dati pozitivno Mišljenje ukoliko je utvrđeno da poslodavac:

 • obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj,

 • ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja vezanih uz porez na dohodak i doprinose za obavezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije,

 • u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske, a ukoliko je riječ o sezonskim obrtima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni,

 • nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.


Osim navedenog Zavod će utvrditi:

 • jesu li dostavljeni dokazi o ispunjavanju uvjeta poslodavca traženih u testu tržišta rada s obzirom na obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i druge uvjete koje zahtjeva poslodavac, a u slučaju zapošljavanja radnika u reguliranim profesijama i priznavanje inozemne kvalifikacije,

 • je li zadovoljen uvjet da broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca ne smije biti manji od 1/4 ukupno zaposlenih.

bottom of page